Tangen barnehage
Refling Hagens veg 51
2337 Tangen

Telefon:
Kontor: 90285365
Nordstua: 90288347
Sørstua: 90287876
Solstua: 90287876

Åpningstid: 07.00-16.30

Type plasser: Hel plass, 2-5 dager i uken
Aldersgrupper: 0-6 år

Eier: Stange kommune

Styrer: Anne-Lise Kleven