Den kommunale planstrategien peker ut de viktigste planoppgavene for kommunen i perioden 2017-2021. Det er bestemt gjennom plan og bygningslovens § 10-1 at alle kommuner skal lage en slik planstrategi.

Formannskapet vedtok i møte den 5.oktober 2016 å offentliggjøre forslag til planstrategi for Stange kommune 2017-2021. Vedtaket gjøres med dette offentlig i 30 dager.

 

Formål med planstrategi

Formålet med den kommunale planstrategien er å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen.

Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det videre planarbeidet.

 

Se planstrategien her

Forslag til kommunal planstrategi for Stange kommune 2017-2021

Vedlegg til planstrategien:

1. Saksframlegg

2. Protokoll

3. Status og utfordringsdokument for Stange kommune

4. Grunnlagsdokument for folkehelsa i Stange 2016

Papirutgaven er tilgjengelig på informasjonssenteret i rådhuset.

 

Merknader og innspill

Meknader og innspill til planstrategien sendes til: Stange kommune, Postboks 214, 2336 Stange eller post@stange.kommune.no

Merk innspill med saksnummer: 11/1732 – Planstrategi 

Eventuelle spørsmål kan rettes til informasjonssenteret på telefon 62 56 20 00 eller til ellinor.kristiansen@stange.kommune.no

Frist for å sende inn merknader er 15.november.