Stange rådhus

Etter å ha holdt til å lokaler på Åkershagan siden ansvarsreformen i 1991, har administrasjonen i Tilrettelagte tjenester flyttet inn på Stange rådhus. Dette gjelder virksomhetsleder, merkantil/1.sekretær og to fagkonsulenter. Flyttingen skjedde i uke 38 og vi er fullt ut operative fra uke 38. TT er plassert i 2. etasje ders om arkivet var tidligere. Arkivet som nå er en del av Informasjonssenteret har flyttet ned i 1. etasje.