Nullmobbing.no

http://www.udir.no/nullmobbing/ Alle skolene i Stange kommune har planer for å sikre at elever ikke opplever krenkende atferd. Elevene skal sikres et godt psykososialt skolemiljø, jfr. Opplæringslovens §9a. Nettressursen nullmobbing.no gir god informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.

Sist endret 16.09.2016

Stange skole

Telefon: 62 56 25 20
Postadresse: Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange
Besøksadresse:Kongsvegen 15, 2335 Stange

Rektor:
Helle Johansen Bjørnstad
Telefon 62 56 25 21