Thilla kommer fra jobben som barnevernleder, og er godt kjent i organisasjonen. Thilla Marie Nerli Lerberg

Thilla (41) Er utdannet barnevernpedagog og har videreutdanning i familieterapi og ledelse.  Hun kommer fra jobben som Barnevernleder i Stange kommune hvor hun har hatt ansvar for personal, økonomi og daglig drift/utvikling av tjenesten.

 -Jeg ser virkelig frem til å få lede en virksomhet som Barn og familie.  Virksomheten er i stadig utvikling og kan vise til gode resultater, takket være den flotte gjengen med kompetente og proaktive medarbeidere, sier den nye virksomhetslederen.

 – Nå jobber jeg med å få en oversikt over virksomhetens oppgaver og ansatte. Barn og familie består av tre store tjenester som sammen skal gi et helhetlig tilbud til innbyggere i Stange kommune. 

Wolla ny barnevernleder

Katrine Nygaard Wolla er tilsatt som leder i barneverntjenesten, og har tidligere jobbet som teamleder i samme tjeneste.