Silje Gillund– Målet er å gi mennesker med demens flere aktiviteter og gode opplevleser i hverdagen. Derfor ønsker vi personer som har lyst til å være med mennesker med demens på ulike aktiviteter. Frivillige får informasjon og opplæring innenfor sykdommen demens, og hvordan være frivillig, sier demenskoordinator, Silje Gillund.

Aktivitetsvenn-prosjektet er et samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, Ottestad Frivilligsentral, Helsetjenester i hjemmet og demenskoordinatoren.for mennesker med sykdommen demens.

"Hvordan kan noe hyggelig bli enda hyggeligere". Aktivitetskursene holdes 20. og 27. september på Stange rådhus.

Påmelding sendes til silje.gillund@stange.kommune innen 16. september.