Klar for rakettoppskyting

26 elever fra skolekretsene i Stange har hatt en opplevelsesrik uke sammen med Forskerfabrikken. Temaet i år har vært «Stjernestøv, elektrisk magi og den usynlige verden». Elevene har blant annet vært på edderkoppsafari, på mikrometeorittjakt og forsket på bakterier. Nest siste dag på sommerskolen lager de sine egne raketter.

Stø på hånden spill

Forskerfabrikken holder sommerskoler over hele landet. Dette er andre året de er i Stange. I følge skolefaglig rådgiver i Stange kommune, Kristin Schjetne, er det et vellykket tilbud og det er populært blant elevene. Stange kommune delfinansierer årets sommerskole, og elevene betaler en egenandel for å delta.

Forskerfabrikken er en annerledes sommerskole full av eksperimenter og leken matematikk. Målet er å motivere barn til å satse på naturvitenskap og teknologi. Aktivitetene er koblet opp mot skolens læreplan for 5.-7.trinn.Forskerfabrikken

Det er veldig gøy å prøve eksperimenter i praksis

 

rakettoppskyting

Jeg har vært på edderkoppsafari og lært at edderkoppsilke er verdens sterkeste stoff!