Gjennom Stange var det ett anbefalt forslag som kommunestyret ga sin tilslutning til, med en understreking av behovet for miljøkulvert ved Steinerskolen og sikring av framføring av vegforbindelse på tvers av jernbanen sør for Stange stasjon. I Ringsaker var det også anbefalt ett alternativ som er vedtatt lagt ut, mens det i kommunestyret i Hamar er vedtatt å legge ut på høring alle fire traséalternativer, med tre forskjellige stasjonsplasseringer. 

Saksdokumenter

Jernbaneverkets planforslag og de tre kommunenes saksframlegg finner du på nettsidene:

Jernbaneverket har også lagt ut planforslag og alle aktuelle dokumenter påJernbaneverkets nettside

Alle dokumenter i saken legges ut på servicekontoret i rådhusene og på bibliotekene i Brumunddal, Moelv, Hamar og Stange.

Sende høringsuttalelse?

Alle som ønsker kan sende høringsuttalelse. Uttalelser sendes skriftlig innen 16. september 2016 til:

Jernbaneverket, postboks 4350, 2308 Hamar,  eller til:postmottak@jernbaneverket.no

Kopi sendes kommunene: