Har du spørsmål eller innspill?
Ta kontakt med 

Arealplanlegger Jonny IversenArealplanlegger

Jonny Iversen

Tlf. 62512147

 

 


Kjersti Gillund

Plansjef
Kjersti Gillund

Tlf. 62562157