Det var Opinion som gjennomførte undersøkelsen på oppdrag fra Stange kommune

Utvalgssammensetning og representativitet

  • Målgruppen, 16 år og eldre, kan identifiseres i sentralt befolkningsregister
  • I hvert område av kommunen trekkes det et tilfeldig utvalg, der alle har den samme muligheten til å bli valgt
  • Utvalget tilrettelegges med andre ord ved sannsynlighetsutvelging
  • Det trekkes utvalg på postnummer
  • Det gir et godt og representativt utvalg i tettstedene, og dermed i kommunen totalt sett, der også spredt bebyggelse inngår
  • Videre vektes det på kjønn og alder slik at utvalget i undersøkelsen gjenspeiler befolkningssammensetningen i kommunen

Les hele rapporten her....