Kurs i Medisinsk Yoga høsten 2016

Mandag 29. august kl 08:30
Onsdag 31. august kl 19:00

Begge kursene går over 8 ganger, varer 1 ½ time hver gang og følger skoleruta i forhold til ferie/fridager (det blir derfor ikke yoga i uke 41 pga høstferien, de siste kursdagene blir i uke 43).

Sted: I Stangehjelpas lokaler på helsesenteret. Møt opp utenfor inngangen til Stangehjelpa. Mitra vil komme og hente dere. Det er fint om alle møter litt før, slik at dere er klare til å begynne timen presist.

Utstyr:
Stangehjelpa stiller med yogamatter til alle deltakerne. Det kan være    lurt å ta på seg litt varme klær og ullsokker, samt ta med seg ett pledd og en liten pute selv. Man trenger ikke treningstøy for å delta på medisinsk yoga, men klær som ikke strammer er en fordel.
 

KursholderMitra Kiandad. Mitra har lang erfaring med utøvelse av ulike former for yoga, men har de seinere årene fordypet seg i og utdannet seg til medisinsk yoga terapeut. Ved siden av sin praksis som MediYoga terapeut jobber hun som sykepleier på Hamar sykehus.
 


Hva er Medisinsk Yoga?

Medisinsk Yoga er en terapeutisk yogaform som har sitt utspring fra en av de eldste yogaformene vi kjenner til; Kundaliniyoga. Medisinsk yoga er utviklet av Gøran Boll fra Institutt for medisinsk yoga i Stockholm på 1990-tallet og det er etter hvert gjort mange studier på medisinsk yoga og dens effekt både på det fysiske og mentale plan.
Medisinsk Yoga er et godt redskap mot stress, utbrenthet og andre ubalanser i kroppen.  De fleste øvelsene er enkle å utøve og det er derfor en type yoga som passer alle, uansett fysisk form. 
Pusten er en livsnødvendig, men ubevist funksjon hos de fleste av oss. I yoga spiller pusten en svært sentral rolle. Vi puster forskjellig ut fra hvordan vi har det i livet og ved mye indre stress puster vi raskt og høyt oppe i brystet. Dette skaper økt ubalanse i kroppen, men ved bruk av ulike pusteteknikker kan man endre sin pust, noe som igjen vil gi mindre stress og økt velvære.

Les mer om medisinsk yoga på MediYoga sine hjemmesider: http://no.mediyoga.com


Påmelding:

Dersom du lurer på om dette kan være noe for deg snakk med din kontaktperson i Stangehjelpa, evt. din fastlege om dette. For påmelding til kurs, ta kontakt med Stine Lauritzen i Stangehjelpa på tlf. 95457904, mailadr. stine.lauritzen@stange.kommune.no
Det er en egenandel på kr.200,- ved deltakelse på kurset.  Giro vil bli sendt hjem til deltakerne ved kursstart.
Det er stor pågang på disse kursene. Vi ber derfor om snarlig tilbakemelding dersom dere ser at dere ikke vil kunne nyttiggjøre dere plassen. Har dere spørsmål knyttet til kurset, eller skulle dere av ulike grunner bli forhindret fra å delta ber vi om at dere gir beskjed til Stine Lauritzen.