Tirsdag 31.mai inviterte Innlandsporten Eiendom til pressekonferanse sør i Stange. Nå har både Burger King, Circle K og Coop Innlandet signert avtaler for etablering på Innlandsporten. Disse tre aktørene blir med fra byggetrinn 1, og eieren, Innlandsporten Eiendom, tar sikte på åpning i løpet av 2017.

Fra venstre: Administrerende direktør COOP Innlandet Olav Rønningen, Sylvia Brustad, ordfører Nils A. Røhne, reiselivssjef Merethe Sandum

Ideell plassering sør i Stange

Realiseringen av Innlandsporten betyr mye for Stange kommune og for regionen. "Dette er inngangen til Innlandet og Innlandsporten har en ideell plassering", sier ordfører Nils A. Røhne. "Det er gledelig for oss at det her skapes nye arbeidsplasser. Det er en bekreftelse på den positive utviklingen vi som kommune er inne i, og ikke minst er etableringen av Innlandsporten et uttrykk for at det skjer og kommer til å skje en rivende utvikling sør i kommunen og på Tangen".

Reiseliv er en av næringene som vokser raskest i verden og for reiselivet i Hamarregionen er dette en viktig milepæl. Innlandsporten ligger rett ved siden av Tangen Dyrepark og fanger opp den sterkt økende hytteturismen i regionen. Reiselivssjef i Hamarregionen Reiseliv, Merethe Sandum, er ikke i tvil om at Innlandsporten vil bli et naturlig stoppested for gjennomfartstrafikken i regionen. Hun understreker at "Innlandsporten har alle muligheter til å bli det naturlige stoppested mellom Oslo og Trondheim".

Handelsdestinasjon

Coop Innlandet åpner egen dagligvarebutikk, egen søndagsåpen butikk og kafe/bakeri. "Målet med etableringen av Innlandsporten er å tilby hyttekundene og andre trafikanter en enkel handel på vei til sin destinasjon, samtidig som vi ønsker at Innlandsporten skal bli et handlealternativ for befolkningen i søndre del av Stange kommune" uttaler administrerende direktør Olav Rønningen i Coop Innlandet. Rønningen ønsker også at butikken skal ha et tilpasset sortiment og poengterer viktigheten av lokalproduserte varer.

På sikt ønsker Innlandsporten Eiendom å utvikle Innlandsporten som en handelsdestinasjon med et bredt utvalg konsepter, varer og tjenester. Eksempler på dette kan være butikker rettet mot sport- og fritidsmarkedet, konsepter innenfor møbler og interiør, så vel som planter, verktøy- og utstyrsbutikker. Det vil også tilbys lokaler til annen næringsvirksomhet som kontorer, lettindustri- og logistikkbedrifter.

"Det er fortsatt mye som skal på plass før åpning" uttaler prosjektleder Tom Brødsjømoen i Innlandsporten Eiendom. ”Nå jobber vi for å få på plass rammetillatelsen, samt innhente tilbud fra entreprenører osv. Dersom alt går som planlagt, håper vi å starte arbeidene til høsten. Dette prosjektet har vi jobbet med en god stund, og vi gleder oss nå til å komme i gang”.