E-post
Kontaktperson Leder:
Harald L. Johansen
E-post: haraldljohansen@yahoo.no
Tlf.: 95193979
Beskrivelse "Den Norske Småbrukerkjærringa"
Vår arv - Vårt ansvar

Vi er en gjeng aktive pensjonister som har stor respekt for denne kvinnen, og vil at våre etterkommere også skal forstå og huske henne. Vi har derfor satt oss som mål å bevirke til at denne kvinnen får sin ærefulle plass på sokkel ved ett av sine arnested.
Dette før hun glemmes i massen av nye etnisiteter og fremmede kulturer, og hennes gårdsplass blir lagt under asfalt. Hun var en av hjørnesteinene for bosetning av dette landet. Det kan, og skal ikke overses hva hun har betydd, og betyr for vårt samfunn. det er derfor vårt håp, men også vår tro at det finnes noen der ute i samfunnet som deler vår oppfatning av denne kvinnen, og bidrar til at hun kan få sin synlige æresbevisning og sin velfortjente plass i det Norske samfunn

Frivillighetsorganisasjonen "Den Norske Småbrukerkjærringa"
Dato oppdatert 2020-09-25