Startlån kan være inngangsmulighet til boligmarkedet for deg som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte.

Den nye søknaden henter nå automatisk inn opplysninger om navn, adresse fra Folkeregisteret, kontaktopplysninger fra Kontaktregisteret, formue, gjeld, to siste selvangivelser fra Altinn, aktive arbeidsforhold fra Aa-registeret, bostøtte fra Husbanken og boligopplysninger fra Kartverket, noe som er svært tidsbesparende for deg som søker.
 

Er du i målgruppen for startlån og tilskudd?
Sjekk om du er i målgruppen

Hvordan søke?
Søk startlån og tilskudd elektronisk

Les mer om startlån og tilskudd