Utbyggingsavtale mellom partene, ble vedtatt av formannskapet i møte den 14.04.2016.