Starter opp torsdag 21. april og avsluttes første uke i september måned. I juli måned er det et opphold.

Oppmøtested for sykkelgruppen er på Stangehjelpa Aktivitetshus kl.12.00 hver torsdag. Vi sykler samlet eller i grupper til avtalt turmål. Vi er tilbake ved aktivitetshuset ca. kl. 13.30. Du kan bruke din egen sykkel, ellers er det mulighet for å låne sykler. Nytt av året er at vi har investert i 9 el-sykler som er til disposisjon. Bjørn Granli her med en av Stangehjelpas ni el-sykler


Ta på egnet tøy, ta med drikke og sykkelhjelm!

Vi setter opp et turmål sammen med gågruppa som en koselig avslutning på sesongen i august/september.

I gå og sykkel gruppa vil du oppleve sosialt fellesskap i flott natur gjennom ulike turmål i Stange kommune. Mange deltakere forteller om en bedret fysisk og psykisk helse som en følge av regelmessig deltakelse.

Ta kontakt med Bjørn Granli på telefon: 930 28 314 eller bjorn.granli@stange.kommune.no for nærmere info om sykkelgruppen i 2016-sesongen.