De private husstandene i Stange får en beholder til papir/drikkekartong og en til glass- og metallemballasje. Dunkene deles ut nå, mens selve tømmingen av dem starter opp i oktober. I mellomtiden anbefaler Sirkula å bruke småsamlerne og gjenvinningsstasjonen som tidligere til papir og glass-/metallemballasje. 

Hovedhensikten med den nye ordningen er å få bedre sortering. Hos Sirkula - www.sirkula.no kan en lese mer om den nye ordningen. De har også samlet noen spørsmål og svar om ordningen her

Nye beholdere. Foto: Sirkula

Bildet: Nå deler Sirkula (tidligere Hias’ renovasjonsdel) ut en ny beholder til papir/drikkekartong (blått lokk) og en til glass- og metallemballasje (oransje lokk). For glass- og metall deles en mindre, bærbar variant ut til dem som har valgt det. Borettslag, sameier etc. får felles løsninger. Foto: Sirkula