Stange kommunale boligforetak

Besøksadresse:Lars Johan Bjerkvoll
Storgata 45, 2335 Stange
Postadresse:
Stange rådhus, Postboks 214, 2336 Stange

Daglig leder 
Lars Johan Bjerkvoll
tlf. 92433767