Ordningen går ut på at fire elever på hvert trinn fra 4.-7.trinn, velges ut etter en nominasjonsrunde. Dersom du på noen måte har vært innblandet i krenkende atferd, får du ikke muligheten til å være trivselsleder.

Alle trivselslederne blir kurset i forskjellige leker. Skolen bestiller utstyr som kreves for å gjennomføre lekene. Trivselslederne har ukentlige samlinger med lærerne som er med på å drifte opplegget, slik at de kan evaluere leker, snakke sammen om utfordringer, komme med tips og innspill til hverandre.

Trivselslederne opplever at det er elever som vil være med på lekene de legger opp til. Trivselslederne ser at færre går alene i friminutt og at det er mange som er nysgjerrige på lekene. Noen velger å se på og bli trygge på reglene, før de ønsker å være med i leken.
Trivselslederne er flinke til å forklare leker, de er flinke til å invitere elever med i leken og de har mye av æren for at dette fungerer så fint.

Trivselslederne har blitt en trivselsfaktor ved Stange skole!


Trivselslederutstyret klart til bruk!


Trivselsledermøte avholdes hver fredag!

Fin fadderlek, 1. og 5.trinn