DEPRESJONSMESTRINGSKURS

Hvem er kurset for?
Kurs i mestring av depresjon – KID er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemt eller er lett til moderat deprimert på en slik måte at det går ut over livskvalitet og funksjonsevne.

Symptomer på dette kan være:
•  Fravær av glede          
•  Følelse av å være verdiløs
•  Søvnproblemer    
•  Konsentrasjonsvansker
•  Irritabilitet
•  Tilbaketrekking
•  Tristhet
•  Uro
•  Grubling
•  Lite initiativ

Hva går kurset ut på?
Kurs i mestring av depresjon bygger på kognitiv sosial læringsteori og målet er å bidra til økt mestring av depresjon samt redusere risikoen for tilbakefall.

Kurset er basert på undervisning. Deltakerne får opplæring i bruk av metoder og teknikker for å endre tanke- og handlingsmønster som vedlikeholder og forsterker nedstemthet/depresjon.

Hjemmearbeide er en viktig del av kurset! For å få utbytte av kurset er det nødvendig med en viss grad av konsentrasjon og oppmerksomhet.

Målet med kurset:
• redusere graden av nedstemthet/depresjon
• redusere varigheten av depresjon
• redusere de negative følgene av depresjon
• forebygge nye episoder med depresjon

Praktiske opplysninger:
Kurset består av 8 ukentlige møter à 2,5 time en gang i uken. Etter kurset er det to oppfølgingsmøter etter ca. 6 uker og 12 uker.

Kursdeltakere kan henvises til kurset fra sin fastlege, behandler eller gjennom annen kontakt med helsetjenesten.

Det er 8-12 deltakere på hvert kurs.
Kursboken:  Å MESTRE DEPRESJON anvendes aktivt i hele kurs-perioden.

Før tildeling av plass, blir alle søkere innkalt til en vurderingssamtale. Kurset ledes av godkjente  kursledere og kurset er gratis.

Informasjon om tid og sted for KiD samt kontakt med kurs-leder kan fås ved henvendelse til:

Marit Strømstad: 948 71 214
Solveig Bækkevold: 948 16 273 

Planlagt oppstart for kurs høsten 2016 er satt til september. Nærmere info vil komme.