ANGSTMESTRINGSKURS

Stangehjelpa arrangerer angstmestringskurs vår og høst.

 • Målgruppe : Mennesker som har problemer med å takle hverdagen på grunn av angst.

 • Målsetning for kurset : Bedre mestring av angsten.

 • Kurset går over 10 kurs dager à 2,5 time. Kurset er gratis.

 • Kurset bygger på mestringsbok ved angstlidelser og deltakerne får utdelt denne boka gratis.

 • Kurset er lagt opp med vekselvis undervisning og erfaringsutveksling.

  Tema i kursopplegget :

 • Den kognitive modell

 • Hvordan forstå ulike former for angst

 • Mestring av angst – ulike strategier og teknikker

 • Trene på å utfordre angsten

 • Trim og psykisk helse

 • Individuelle mål.

 • Den kognitive teori vil være en rød tråd gjennom hele kurset.Kognitiv terapi tar utgangspunkt i måten vi tenker på og er en behandling hvor nettopp våre tanker blir gitt spesiell oppmerksomhet. Erfaring viser at tankene spiller en betydelig rolle i utvikling og opprettholdelse av angstlidelser. På grunn av angsten kan vi få tanker, følelser og handlinger som styrer livet på en problemskapende måte. Gjennom kurset prøver vi å få et mer gjennomreflektert forhold til angsten og til tanker, følelser og handlinger.

  "Kroppen er sjelens speil”. Gjennom kroppsbevissthetstrening og psykomotorisk fysioterapeut, prøver vi å bevisstgjøre deltakerne på de kroppslige reaksjoner på følelsesmessige problemer. (angsten)

  Hvordan søke:

 • Via din fastlege eller direkte henvendelse til avdeling psykisk helse.

 • Før tildeling av plass, blir alle innkalt til en vurderingssamtale.

 • For tiden arrangeres kurset ved Stange bibliotek.

 • Interesse for kurset, kan meldes til psykisk helsearbeider Marianne Furuli og psykiatrisk sykepleier Reidar Thorsrud: 915 64 909 eller
  Marianne Furuli: 954 59 350

  Last ned brosjyre (PDF)


  EKSTERNE LENKER:
  Oversikt over hjelpetelefoner og nettsteder (Norsk psykologforening)