Foredrag på foreldremøter:

- "Gode nok foreldre, trygge barn"

"Unger er forskjellig (om barns temperament)".

Begge foredragene tar ca. 1 – 1 ½ time.