Undervisning for barnehagepersonal om barn og psykisk helse:


- Trygghetssirkelen (Ca. 3 timer)

- "Unger er forskjellig / temperament" (ca. 6 timer – evt. over to økter á 3 timer)