Stangehjelpa i Stange tilbyr et kurs til ALLE småbarnsforeldre i Stange kommune. Kurset kaller vi "Trygge barn", og er inspirert av Circle of Security, eller Trygghetssirkelen som vi sier på norsk.

Kurset har fokus på foreldrerollen og hvordan få til et godt samspill med barna dine. Kurset tar utgangspunkt i kunnskap og over 50 år med forskning på hva som fremmer trygge barn, og trygge relasjoner mellom foreldre og barn. Dette handler ikke om å strebe etter å være perfekte foreldre. Gode nok er et viktig begrep.

Under kurset vil dere bli presentert for Trygghetssirkelen. En modell som brukes for at foreldre lettere skal forstå og ivareta barnets behov, hjelpe barn å bli tryggere, til å utvikle god selvregulering og sosial kompetanse.  Vi tenker at vi alle har noe å lære i foreldrerollen og de av oss med egne barn i Stangehjelpa har selv opplevd at kurset har gitt oss en ny forståelse og økt bevissthet i forhold til våre barns behov.

Vi tenker ikke at dette er et kurs bare for de foreldrene som opplever å ha krevende barn, men et kurs som er nyttig for alle småbarnsforledre!

Kurs 1 høst/vinter 2018 (oppstart)

Tirsdag 27. Februar kl. 13:30-15:30
Påfølgende kursdager: 6.3, 13.3, 20.3, 3.4, 10.4, 17.4 og 24.4

Kurs 2 høst/vinter 2018 (oppstart)

Onsdag 28. Februar kl. 19:00-21:00
Påfølgende kursdager: 7.3, 14.3, 21.3, 4.4, 11.4, 18.4 og 25.4

Det vil alltid være to fra Stangehjelpa som leder kursene.

Påmelding
Skjer ved å ta kontakt med Mette Kjensmo Fuglerud på telefon: 917 97 227 eller via mail: Mette.Kjensmo.Fuglerud@stange.kommune.no

Dersom du/dere har kontakt med andre instanser i kommunen kan også de være behjelpelige med å melde dere på. 
 
Med vennlig hilsen
Kursholderne  i Stangehjelpa
Stine Lauritzen, Mette K. Fuglerud, Kari Anne S. Haraldstad og Julius Aas