En dør inn

Er du barn eller ungdom i Stange kommune kan du få hjelp hos oss.

I Stange kommune er vi opptatt av å levere robuste, stabile og lett tilgjengeglige tilbud til barn og ungdom. Derfor er alle vi som jobber med barn og unge i Stange samlet i ett team.

[Les mer i vårt nyhetsbrev]
 

Hvem er vi?

Bjørnar Fauske Bye (fagleder)
Kari Anne Strøm Haraldstad
Miriam Schytte
Rita Oja
Pia Marie Solberg

Klikk HER for å lese mer om oss.


Vi tilbyr:

Råd og veiledning til ungdom
Vi tilbyr: Råd og veiledning til barn Barn skal leke, lære, le, være sammen med venner og ha det trygt i familien. Når man oppdager at barn sliter kan det være vanskelig å vite hva godt man kan gjøre for dem. Vi i Stangehjelpa er tilgjengelige for alle henvendelser knyttet til barns mentale helse.

 

Vi ønsker å få til et godt samarbeid med deg rundt det som du opplever som vanskelig i hverdagen din. Vi ønsker at du ikke går for lenge med vanskelige tanker. Det som vi møter oftest er tanker om å ikke strekke til, tanker om å ikke være bra nok, tanker om å ikke passe inn, tanker om å ikke se bra nok ut. Mange beskriver følelser som å være sliten, trist eller redd. Også matlyst, konsentrasjonsvansker eller søvnvansker er vanlig. Det er ikke noe som vi ikke kan snakke med deg om, hvis du ønsker det selv. Vi har også tilbud til deg som har foreldre eller noen andre nære som sliter med psykisk helse eller rus; til deg som er pårørende. Når en i familien sliter så påvirker det alle. Da kan man ha behov for å snakke om det med noen uforstående. Vi ønsker å invitere deg først til en samtale, der vi kan snakke om det hvorfor du kontakter oss, hvordan vi kan samarbeidet rundt det og om hva du trenger for å få det bedre. Du kan komme alene eller med noen andre (som for eksempel med foreldrene dine). Det bestemmer du selv. Vi møtes der du ønsker; I Stangehjelpa, på skolen, på en kafe, hjemme eller på et annet sted. Kontakt med oss er gyldig fravær fra skolen. Ta gjerne kontakt for en prat eller skriv til oss på vår chat.

Råd og veiledning til barn
Vi tilbyr: Råd og veiledning til barn Barn skal leke, lære, le, være sammen med venner og ha det trygt i familien. Når man oppdager at barn sliter kan det være vanskelig å vite hva godt man kan gjøre for dem. Vi i Stangehjelpa er tilgjengelige for alle henvendelser knyttet til barns mentale helse.

 

Mange av barna vi møter snakker om å være triste, usikre, nedstemte og engstelige. Andre kan være urolige, de kan gruble mye eller ha vansker med å passe inn i sosiale sammenhenger. For barn kan det være utfordrende å sortere og sette ord på ting som er vanskelige for dem. For å møte dette tenker vi det er viktig å snakke et språk barna forstår slik at de får mulighet til å utrykke seg. Videre kan det å legge til rette for andre måter å utrykke seg på være nyttig. Barn i barneskolealder kommer oftest i kontakt med oss gjennom foreldre og lærere. Vi anbefaler alltid at foreldre og skole samsnakker omkring barnets helse, og lytter til hverandres behov for å søke råd og innspill fra noen utenfor

Mange av barna vi møter snakker om å være triste, usikre, nedstemte og engstelige. Andre kan være urolige, de kan gruble mye eller ha vansker med å passe inn i sosiale sammenhenger.
For barn kan det være utfordrende å sortere og sette ord på ting som er vanskelige for dem. For å møte dette tenker vi det er viktig å snakke et språk barna forstår slik at de får mulighet til å utrykke seg. Videre kan det å legge til rette for andre måter å utrykke seg på være nyttig.

Barn i barneskolealder kommer oftest i kontakt med oss gjennom foreldre og lærere. Vi anbefaler alltid at foreldre og skole samsnakker omkring barnets helse, og lytter til hverandres behov for å søke råd og innspill fra noen utenfor.

Råd og veiledning til foreldre
Foreldre tar kontakt med oss når de trenger verktøy for å forstå og håndtere barns følelser og atferd. Vi snakker ofte med foreldre som er slitne og føler at barnet og dem selv er i et mønster de ikke klarer komme ut av. Det er mange årsaker til at barn strever, og god hjelp kommer som et resultat av at dere og oss i Stangehjelpa kommer frem til en felles forståelse av situasjonen. Vi inviterer derfor til en førstesamtale hvor vi sammen utforsker behov, mål og hvordan samarbeidet skal se ut. Barnet selv er selvsagt hjertelig velkommen, uansett alder. Vår erfaring er at førsteklassinger gir like nyttig informasjon som videregåendeelever!

Noen av dere vil grue dere for å ta kontakt, innrømme ovenfor dere selv og andre at foreldrerollen ikke er så uproblematisk som man skulle ønske. Vi har snakket med mange foreldre opp gjennom årene, og vi kan love dere: å føle at dere ikke strekker til, det er dere ikke alene om. Å føle at dere ikke forstår hvordan dere skal hjelpe barnet deres, det er dere heller ikke alene om. Da skal dere vite at vi i Stangehjelpa er her, uansett hvor lite eller stort problemet er

Råd og veiledning til skoler
Som lærer, rådgiver eller annen ansatt på skolen er du også velkommen til å ta kontakt med Stangehjelpa. Kan hende er du bekymret for en elev og ønsker noen å drøfte dette med, eller du har elever som du tenker at trenger noen å snakke med utover det du selv får til.
All kontakt med Stangehjelpa er frivillig. For at vi skal kunne ta kontakt med barn eller ungdom må de eller foresatte derfor selv ønske det. 
Stangehjelpa kan også bidra i undervisning i rus og psykisk helse, enten med foredrag eller undervisningsøkter sammen med deg som lærer. Dette tilpasser vi til ønsker og behov!
 

Vi tilbyr også:
- Temarekker/undervisning for kompetanseheving
- Samarbeid for forebyggende arbeid vedr. barns mentale helse
- Gruppetilbud / barn- og ungdomsgrupper
- RUST - Rus og Ungdom i STange kommune

Eksterne ressurser:
 

Traumefeltets mest "hendige" modell?

Visste du at traumereaksjoner og reguleringsarbeid kan forklares for barn med kun hånden som modell? Se Dag Nordangers demonstrasjon!

Alfred & Skyggen - En liten film om følelser (psykologi, følelser, psykisk helse, animasjon)

Voksne for Barn: Hvem kan hjelpe Jesper?

En film om Jesper som er fire år. Mammaen til Jesper er sliten. Det er ikke mat i kjøleskapet, og søsteren hans tar ansvar og følger Jesper til barnehagen