Eventuelle avbøtende tiltak som miljøkulvert, støytiltak, viltkryssinger vil bli vurdert etter at konsekvensutredningene (KU) er klare. Se presentasjonen her…