E-post
Kontaktperson Leder:
Lars Aasen
Adresse: Åsvangvegen 429, 2332 Åsvang
E-post: laaasen@gmail.com
Tlf.: 99589318


Kasserer:
Synnøve Sjøli Gjøstøl
Adresse:Trostholvegen, 2345 Ådalsbruk
E-post: synnegjo@online.no
Tlf.:97127229
Beskrivelse Oversikt over noen av aktivitetene i menigheten:
Treffpunkt: inne og uteaktiviteter for 5. klasse og eldre.
BetelUng: ungdomskvelder på fredager.

Ungdomscafe 6 ganger i året. Dette er et samarbeid mellom Vallset menighet, Romedal menighet i DNK, og
Vallset pinsemenighet. Kiosksalg, leker, konkurranser, beat for beat, bruskasseklatring m.m.
Sang, musikk og samling.

Formiddagstreff; for de eldre. Sang, musikk, andakt, god bevertning m.m.

Sangkvelder; her står sangen og musikken i sentrum.

Søndagsmøter, sang, tale korsang, solosang, eget opplegg for barna, kirkekaffe.
Noen ganger i året har vi familiemøter, spesielt rettet mot de yngste.
Dato oppdatert 2016-11-15