E-post
Kontaktperson Leder:
Oddvar Karvainen Øieren
Adresse: Syrinvegen 20, 2409 Elverum
E-post: okarvainen@gmail.com
Tlf.: 91840382

Kasserer:
Ivar Manum
Adresse: Stange kirkelige fellesråd, Postboks 214, 2336 Stange
E-post:im@stange.kirken.no
Tlf.:93433865
Beskrivelse Lokalhistoriske kirkespill for ungdom i kirkene i Stange kommune.
Blant annet: "Spillet om Jorinda", "Broder Nikolais barn", "Madonna i Vallset", "Bildet om Marilyn".
Dato oppdatert 2016-03-04