E-post
Kontaktperson Leder:
Astrid Johre
Adresse: Kolstadjordet 35, 2335 Stange
E-post: a-johr@online.no
Tlf.: 99649753


Kasserer:
Mette Søgård
Adresse: Kolstadjordet 2, 2335 Stange
E-post: m.soegaard@totenbanken.no
Tlf.:95132952
Beskrivelse Kolstadjordet Vel er dannet for felles samhold/framtreden og ivareta beboerne sine interesser. Kolstadjordet har mange innvandrere som Vel foreningen ser som noe av sin oppgave å være deltager i integrering innvandrere ved å lage sammenkomster som grillaften o.l.
Dato oppdatert 2017-09-15