Fra venstre: Miriam Schytte, Thomas Kulbrandstad, Sidsel Strand, Håvard Berge,
Linn Sunniva Skar Tangen og Bjørnar Fauske Bye.

I forbindelse med oppseiling av Stangehjelpas "RUST" (Rus og Ungdom i STange - et forebyggings- og behandlingsrettet tiltak for unge i Stange kommune) var Sidsel Strand og Håvard Berge fra Kristiansand kommune (hasjavvenning.no) invitert til Stange rådhus for å fortelle om hvordan de jobber med forebygging og behandling av hasjavhengighet. De bidro med imponerende innsikt og erfaring fra sitt virke i Kristiansand.

Alkohol størst problem

Stangehjelpas fagleder for rus, Thomas Kulbrandstad innledet dagen ved å understreke at alkohol er det største rusmiddelproblem totalt sett, mens cannabis er det illegale stoffet med størst utbredelse.

Hvorfor forebygge bruk av hasj/cannabis?

Sidsel Strand forklarer om interessante funn og erfaringer, og at det handler om at ungdom som begynner å røyke hasj som oftest ikke kommer dit de ønsker i livene sine. At forebygging i stor grad handler om å bevare ungdommens hjerner. Ved å begynne å røyke cannabis i ung alder kan irreversible hjerneforandringer oppstå. Evnen til å tenke, reflektere, orientere seg, svekkes kort og godt. Hjernens hippocampus krymper. I snitt reduseres intelligens med ca. 8 % og man blir en dårligere utgave av seg selv. Faren for å utvikle depresjon og angst er etter noen år (3-4) betydelig, understreker Sidsel. 

Et annet moment er at dagens hasj- og cannabisstoffer er manipulert til å inneholde meget mye høyere THC (TetraHydroCannabinol - som er det psykoaktive stoffet som gir rusvirkning), på bekostning av CBD (CannaBiDiol - som kan sies å være det "motvirkende" komponenent til THC i Cannabis). Dette gjør at det går mye raskere å bli avhengig av dagens utgaver av cannabis, enn det som var vanlig bare for noen år tilbake.

Behandling

Vi fikk også en gjennomgang av bakgrunn og metode for behandling (HAP). Dette takker vi i Stangehjelpa for at vi fikk tatt del i og ser fram til å kunne tilby våre egne unge og (forsåvidt også eldre) i Stange en veldokumentert og effektiv behandlingsmetode for hasjavvening. Mer info om dette kommer etterhvert på Stangehjelpas webside i forbindelse med RUST-prosjektet.