Dette skyldes en .jordfeil på gatelyset mellom Petlundtunet og Holmlund barnehage. Stange Energi jobber med saken for å finne, og rette opp feilen

Holmlund barnehage