Hamar hadde den største befolkningsveksten av Mjøsbyene i 2015.Netto innflytting i 2015 viser 318 i Hamar, 1 i Ringsaker, 26 i Løten og 111 i Stange. 

Stange har de siste fire årene har ligget høyt med over 2-300 nye innbyggere hvert år, og i 2015 nådde vi en viktig milepæl og passerte 20.000 innbyggere. 

Hamarregionen hadde størst vekst av regionene i Innlandet med totalt 429 nye innbyggere. Også det siste tiåret under ett har Hamarregionen hatt den sterkeste veksten i Hedmark og Oppland. 

 

Vestbygda

 

Befolkningsvekst (%)

 

Folketallsøkning (personer)

 

2012

2013

2014

2015

 

2012

2013

2014

2015

 

 

2012-2015

Hamar

1,06

0,57

1,11

0,9

 

308

167

327

273

1075

Ringsaker

0,65

0,17

0,42

0,0

 

215

57

140

-6

406

Løten

0,03

0,90

0,08

0,5

 

2

67

6

36

111

Stange

1,13

1,70

1,40

0,5

 

217

330

276

106

929

 

 

Tall hentet fra SSB: https://ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/aar-per-1-januar/2016-02-19?fane=tabell&sort=nummer&tabell=256001