Mobilmast Trautskogen

Dette skal gi bedre mobildekning til Gammelsaga/Granerudsjøen og Spitalen.

Nord-Odal har, i samarbeid med Telenor og Stange kommune, fått etablert en mobilmast og en basestasjon for mobildekning på Bråtåhøgda, Trautskogen.  Kommunen har ansvar for mobilmasten, samt hytte for plassering av teknisk utstyr til basestasjon. Telenor står ansvarlig for driften av basestasjonen.  Basestasjonen ble satt i  8. februar 2016.

Les mer om saken her....