Stange skole er partnerskole for Høgskolen i Hedmark, som gjør at vi har en avtale om samarbeid om tilrettelegging av praksisopplæring for studentene. Dette for at praksisstudiet for studenter i lærerutdanningene kan gjennomføres på en tilfredsstillende måte.

Avtalen skal sikre at behovet for praksisplasser i utdanningene dekkes. Formålet med praksisopplæringen er å forberede studentene til arbeid som lærere og gi dem nødvendig erfaringsutbytte for å bli kompetente til å arbeide i grunnskolen. Studentene må sikres en variert praksis i tråd med utdanningen de går på og undervisningsfag de tar, og som gjenspeiler situasjonen i skolen. Samarbeidet mellom høgskolen og skolene skal bidra til gjensidig læring og utvikling.