I løpet av dette året vil Hias begynne å hente papir, drikkekartong, glass- og metallemballasje hjemme hos deg. Planlagt oppstart av den nye ordningen er 1. september. Alle vil derfor få en dunk på 140 liter til papir og drikkekartong, og en dunk på 140 liter til glass og metallemballasje utdelt på forsommeren. For glass- og metallemballasje er det mulig å velge å få utdelt en mindre, 35-liters bærbar variant som kan stå f. eks i bod eller garasje i stedet for den standard utendørs 140-literen. Den lille beholderen må en sette ut selv når det er henting av glass/metall hver 8. uke. Du kan bestille mindre glass- og metalldunk innen 20. februar ved å gå inn på Hias sin nettside 

Ny avfallsordning

Papir, drikkekartong, glass- og metallemballasje hentes hjemme

I områder som er relativt like Hedmarken, som Vestfold, Drammensområdet og Østre Toten, har man innført henting av både papir og glass-/metallemballasje hjemme, i tillegg til plast-, mat- og restavfall. Det har ført til at avfallet har blitt bedre sortert, slik at gjenvinning av materialene øker. Det er både et nasjonalt , og også lokalt mål for avfallsbehandlingen.

Hias vil derfor gjøre det samme på Hedmarken. Planen er å hente hjemme:

  • Matavfall som i dag (hver 2. uke)
  • Restavfall og plast som i dag (hver 4. uke)
  • NYTT : Papir og drikkekartong i samme dunk (hver 4. uke)
  • NYTT : Glass- og metallemballasje i samme dunk (hver 8. uke)

Mer informasjon om hva som blir nytt i år og hvorfor avfall blir hentet hjemme i stedet for til småsamler, kan leses her: 

Her er også en spørsmål og svar-side om ordningen:

Nye matavfallsposer

papirposter blir til plastposer

I løpet av våren vil Hias skifte ut papirposene til matavfall med en pose i plast. Plastposer gjør håndteringen av matavfall på kjøkkenet enklere, det blir mindre lukt, renere beholdere og mindre fastfrysing i beholderen enn med papirposer.

Nå er Mjøsanlegget som gjør om matavfallet til våtgjødsel, kompost og biogass, utvidet og oppgradert. Det kan nå sortere ut små mengder plast. Derfor kan Hias skifte posetype. Les mer om dette her..