skolebok

Stange kommune gjennomførte en skolestrukturprosess før grunnskolereformen i 1997, og siden den gangen har elever i Stange forbedret skoleresultatene. Nå vil kommunestyret ha en vurdering på om dagens skolestruktur er egnet for å sikre en fortsatt god utvikling av skolene i Stange.

Arbeidsutvalget består av Erik Ringnes (V), Aasa Gjestvang (SP), Øyvind Hartvedt (A) og Nils A. Røhne (AP) som skal lede prosessen. Det har vært fire møter med skolene og andre med interesse for skole og samfunn rundt i kommunen. 

  • Stange sør, 29. februar, kl. 18.00-20.00 på Tangen skole
  • Ottestad, 1. mars, kl. 18.00-20.00 på Hoberg skole
  • Stange, 3. mars, kl. 18.00-20.00 på Stange ungdomsskole
  • Romedal, 6. april, kl 18.00-20.00 på Romedal ungdomsskole

Skolestrukturprosessen skal sees i sammenheng med kommunedelplan for oppvekst som utarbeides nå. Dette vil sikre at Stange kommune får en utvikling av skolene som gir best mulig læring ut fra de ressurser som kommunen har til rådighet.

Erik RingnesAasa GjestvangNils A. Røhne
Erik Ringnes (V)Aasa Gjestvang (SP)Øyvind Hartvedt (A)Nils A. Røhne (A)

Samleside om skolestrukturen i Stange kommune