Svein A. Lillejord tar over etter Hogne Midgard. Etter 11 år som kapellan og deretter i 11 år som sokneprest, fortsetter Hogne i halv stilling med særlig ansvar for konfirmantene og et par gudstjenester i måneden.  

Hogne Midgaard, Svein A. Lillejord og  Leif Jørn Hvidsten