Her er deler av det nye styret samlet.Gunn Randi Fjæstad er gjenvalgt leder og Bariso Magada Abobukku er nyvalgt nestleder.

Fra venstre ser du Hamdi Abdirahman Ibrahim, Mevlida Grabovica, Gunn Randi Fjæstad , Bariso Magada Abobokku , Truls Gihlemoen og Fitiwi Zeremichael.Shler Shebli deltok ikke på møte