Arbeidet skal ende i en felles perm som viser hva elevene har kommet fram til. Dessuten skal de presentere for sine foresatte mandag kveld (1. februar) arbeidet de har gjort.