Solbjørg (37) har utdannelse fra Ole Bull Akademiet, Norges Musikkhøgskole og mastergrad i tradisjonskunst fra Høgskolen i Telemark. Hun kommer fra stillingen som avdelingsleder for allmennkultur i Ringsaker kommune og har også erfaring som kulturskolerektor og frilans musiker. 

Et livsløp i følge med kultur 

Solbjørg Tveiten”For meg er det viktig å bevare de mange kvalitetene Stange har, men samtidig videreutvikle og skape nye ideer og arenaer for kultur. Jeg ønsker at hverdagens kulturaktiviteter skal være tilgjengelig for alle. Vi skal dekke hele livsløpet, og frivillige lag og foreningers arbeid danner grunnmuren i et helhetlig kulturtilbud. Et godt og variert kulturtilbud er med på å skape samhold, stolthet og identitet, og er derfor viktig for omdømmebygging og kommunens attraktivitet.”
Solbjørg har jobbet som produsent, arrangementsansvarlig og som driver av større samarbeidsprosjekter mellom ulike enheter innad i kommunen, frivillige lag og foreninger og næringsliv. Hun har bred erfaring som sanger/produsent og har bak seg utstrakt turnevirksomhet både i inn- og utland.  

Kultur er en viktig brikke i samfunnet

”Kultur dreier seg om prosesser som former oss som mennesker og samfunnsborgere. Kunsten, museer og frivillige kulturaktiviteter er alle arenaer for offentlig meningsutveksling. Gjennom deltagelse i kulturlivet tilegner vi oss erfaringer og kunnskap som gir samfunnsengasjement. Her får vi nye perspektiver for å forstå verden, men og til å forandre den.”

Solbjørg er opprinnelig fra Tørvikbygd i Hardanger, men er nå bosatt i Elverum med mann og to barn.