Gebyr Slamtømming 
Årsgebyr - tømming av slamavskiller m/wc1.248,-
Årsgebyr - tømming av slamavskillere u/wc624,-
Årsgebyr - fritidseiendom624,-
Tømming av tett tank pr. kubikkmeter228,-
Tømming av ekstra m3228,-
Minirenseanlegg pr. tømming1.248,-

For store slamavskillere kan rådmannen fastsette gebyr ut fra priser fra renovatør og levert mengde til HIAS

Merverdiavgift etter gjeldende satser kommer i tillegg. For eiendommer med to eller flere boenheter tilknyttet en vanlig slamavskiller, kan det gis inntil 40 % avslag i gebyr for ekstra boenheter