Gebyr Slamtømming 
Årsgebyr - tømming av slamavskiller m/wc1428,-
Årsgebyr - tømming av slamavskillere u/wc714,-
Årsgebyr - fritidseiendom714,-
Tømming av tett tank pr. kubikkmeter261,-
Minirenseanlegg pr. tømming1428,-

For store slamavskillere kan rådmannen fastsette gebyr ut fra priser fra renovatør og levert mengde til HIAS

Merverdiavgift etter gjeldende satser kommer i tillegg. For eiendommer med to eller flere boenheter tilknyttet en vanlig slamavskiller, kan det gis inntil 40 % avslag i gebyr for ekstra boenheter