Lovhjemmel: Lov om seksjonering § 7.
Vedtatt av kommunestyret i møte den 15.12.16 , sak nr.122/16

Generelt

Regulativet skal dekke utgifter til kontroll av at vilkårene for seksjonering er til stede, herunder kontroll av tegninger og eventuell befaring. Gebyret gjelder pr. sak og ikke pr. seksjon.

Tillatelse til seksjonering uten nødvendig befaring

3 ganger rettsgebyret = kr 3147,-

Tillatelse til seksjonering med nødvendig befaring

5 ganger rettsgebyret = kr 5245,-

Betalingsbestemmelser

Innbetaling skal skje innen frist fastsatt av kommunen.Blir seksjoneringstillatelse ikke gitt skal tinglysingsgebyret og halvparten av gebyret for seksjonering betales tilbake.

Rettsgebyret er kr 1049,-

Gebyr for oppmåling av uteareal på eierseksjon kommer i tillegg til pkt. 2 og 3.
Se gebyrregulativ for matrikkelloven pkt. 1.4.