De fleste var samlet i rådhuset til bevertning, taler og underholdning. Ordfører NIls Røhne overrakte klokkene sammen med HR-sjef Inger Lise Storlien og rådmann Stein Erik Thorud. Av de fire mennene og 19 damene er de fleste ansatte en jobb inennfor helse og oppvekst.

Foran fra venstre: Sissel Veen, Rita Tårneby, Solveig Sølvberg, Wenche Skjærbekk, Marit Oddrun Nordhagen, Laila Sæbø Dybvad, Mette Strøm Brenna, Sigrun Lahlum og Gry Stikholmen.

Bak fra venstre: Arild B. Wennersgård, Torild Hansen, Ine Grindal, Anne Helen Haugen, Jan Ove Gjersvold, Inger Lise Bevolden, Tor Inge Haukedal, Bjørg Lillesveen, Heidi Støen og Nils A.Røhne.

Ikke tilstede; Ragnhild Øvergaard, Unni Petersbakken, Solveig Johansen, Mette Hagen og Wenche Mostue.