Hver kommune kan nominere en person eller gruppe innen hver av disse kategoriene:

  • Dans
  • Musikk
  • Skapende skriving
  • Visuell kunst
  • Sirkus
  • Teater
  • Annet

Gå inn på hjemmesida til Drømmestipendet og få all nødvendig informasjon om søknad og dokumentasjon: www.drommestipendet.no Les under fanen: «Vil du søke?»

Send søknad pr. e-post til Stange kulturskole innen 10. februar:
kulturskolen@stange.kommune.no
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til kulturskolen:
Tlf. 62 56 27 25, eller send en e-post.

Drømmestipend 2017