SIRUS-prosjektet skal bidra til at hjelpeapparatet i kommunen og politiet i større grad kan forebygge at ungdom i alder opp mot 24 år, som har debutert med rusmidler, opprettholder sitt bruk med fare for å utvikle avhengighet og varige problemer knyttet til rus og kriminalitet.

Som ledd i å utforme tjenesten i tråd med målgruppen inviterte Stangehjelpa ungdom fra Stange-, Romedal-, og Ottestad ungdomsskole, samt Stange-, Jønsberg-, og Steinerskolen videregående til workshop. Hensikten med det var å fange opp hva ungdom selv mener er viktige aspekter ved en slik tjeneste.
 

For å komme godt i gang gjorde vi forskjellige "bli-kjent"-leker. Morsomme episoder inntraff og stemningen dreide fort over til å bli løsere - noe som ble et godt utgangspunkt for å jobbe kreativt.Linn Sunniva Skar Tangen i sving med å forklare hva vi i Stangehjelpa selv har
tenkt er viktige elementer å ha i en slik tjeneste. 

Deretter skulle ungdommene få ned på papiret hva de tenker er viktig. De satte navn på hvem man kan snakke med, hva man kan snakke om, og hvor kontakten kunne skje, og hvordan de ønsker å bli møtt.


Mange forslag kom på bordet.

Mot slutten av dagen fikk ungdommene i oppdrag å utarbeide et helhetlig forslag til hvordan tjenesten kunne se ut, som de deretter presenterte gruppevis. Mange interessante forslag kom til, og dette arbeidet skal vi i Stangehjelpa ta med oss videre i det rusforebyggende arbeidet.

Her viser Mathilde Kristiansen fra Jønsberg vgs frem sin gruppes produkt.
.