Skjema for vurdering av miljøhensyn skal legges ved søknad om drenering:

Vurdering av miljøhensyn