Eva Brekke (Doktorgradsstipendiat N-ROP/HiBV) og Thomas Kulbrandstad (Fagleder rusteamet i Stangehjelpa).

Fredag 20. November var kick-off for Recovery-prosjektet. Eva Brekke vil med sitt doktorgradsarbeid forsøke å besvare spørsmålene "Hva betyr det å få det bedre?", og "hva kan bidra til bedring?for mennesker med rusproblemer og pyskiske plager.

Det hele foregikk i rådhusets kommunestyresal med en (litt) høytidelig åpning av ordfører Nils A. Røhne. Han kom med kloke ord om å være menneske. Bla. sitat av filosofen Augustin av Hippo; "Fallor ergo sum". Jeg tar feil, altså er jeg.
Deretter overtok Morten Brodahl, Torhild Kielland og Halvard Sviggum med et fint akustisk musikkinnslag som opptakt til de to neste foredragsholdere; Stian Biongs (HiBV) Hva er Recovery? og Ottar Ness' (også fra HiBV) presentasjon av "Askerprosjektet": Samarbeidende praksiser i lokalbasert psykisk helse- og rusarbeid.

Så var tiden kommet til presentasjon av foreløpige funn i Eva Brekkes doktorgradsarbeid. Eva Brekke og Morten Brodahl fokuserte både på ansatt- og på bruker-perspektivet. De foreløpige funnene viste en stor bredde i områder som oppleves viktig for ansatte såvel som for brukere. Med utgangspunkt i disse funnene og impulser fra dagens foredragsholdere, munnet det hele ut i en halvannen times lang gruppediskusjon omkring hvordan kan vi bruke dette inn i rusarbeidet i Stange kommune. Det er den jobben som starter nå. Hvordan skal vi på en best mulig måte skape fremtidens kommunale rustjeneste?