For aller første gang er alle ansatte i barnehager, skoler og SFO samlet på ett sted. Det betyr nesten 600 ivrige mennesker som ønsker å gjøre barnehagene og skolene i Stange kommune enda bedre.

”Framtida er nå - akkurat nå - og det betyr at det du, jeg og vi utfører sammen i vår arbeidshverdag har betydning for hvert enkelt barn og hver enkelt ungdom og for det samfunnet vi skal ha framover. Dette krever sterkt samarbeid og kollektiv kultur.” Slik ble planleggingsdagen for de ansatte åpnet av kommunalsjef for oppvekst, Liv Ingrid Vasaasen.

Utgangspunktet for denne dagen er utviklingsprosjektet ”Framtida er nå”. Alle skoler og barnehager i Stange kommune arbeider med prosjektet som handler om å erkjenne at vi er mer enn enkeltmennesker som skal utføre en jobb. Vi tilhører et fellesskap der vi sammen skal utvikle kollektiv kapasitet og styrke. Målsettingen med prosjektet er å sikre en rød tråd fra barnehage og ut grunnskolen og vi skal bli bedre til å speile og utvikle egen praksis.

 

Overordnede mål i utviklingsarbeidet – ”Framtida er nå”

 

1. Vi skal ha en pedagogisk praksis i Stange kommune med profesjonelle voksne som fremmer læring og utvikling for alle barn og elever i kommunen uavhengig av skole og barnehage, individuelle forutsetninger, kjønn eller foreldrebakgrunn.


2. Alle barn og unge skal oppleve helhet og sammenheng fra barnehage og ut grunnskolen. Det skal være et nært samarbeid mellom barnehager og skoler i Stange.
 

3. Utviklingsarbeidet skal ivareta både sosial og faglig utvikling.
 

4. Vi skal ha en resultat- og utviklingsorientert kultur, hvor resultater blir analysert som grunnlag for videre utvikling av pedagogisk praksis.
 

5. Vi skal ha god analysekompetanse ved å speile egen praksis i forhold til samfunnsoppdraget.