Etter en gjennomgang uteområdene og prioritering gjort i samarbeid med skoler politikere ble følgende områder prioritert :

  • Stange helse og omsorgssenter
  • Romedal Ungdomsskole
  • Stange ungdomsskole
  • Hoberg skole

Det ble laget en komplett plan for alle områdene og prioritert innen denne for å få mest mulig ut av pengene, sier eindomssjef Bjørn Lunstøeng.

Arbeidene startet i juni, og på skoleområdene ble det meste av arbeidet gjort i skoleferien. Alle anleggene er nå ferdige og i hadde overlevering 10. november. Ove Siemensen fra eiendomsavdelingen var prosjektleder for gjennomføringen og Hulleberg & Bø stod for arbeidene som entreprenør.

Stange helse og omsorgssenter

Stange helse og omsorgssenter

STange helse og omsorgssenter

Stange helse og omsorgssenter

Romedal ungdomsskole

Romedal ungdomsskole

Romedal u-skole

Stange ungdomsskole

Stange ungdomsskole

Stange u-skole

Hoberg skole

Hoberg skole

Hoberg skole