Elever på 4.trinn sang for oss og presenterte barnas rettigheter. Tusen takk til 4.trinn!

Unicefrunden på  Stange skole

Deretter var det, tradisjonen tro, duket for Unicefrunden. Innsatsen var på topp! Elevene viste gode holdninger og var supre deltakere i det nydelige høstværet! 
Elevene ved Stange skole har løpt/ syklet inn 60833 kroner! Dette er foreløpig beløp for i tillegg kommer innbetalinger i nettbank!

Unicefrunden på  Stange skole

Hva er Schools for Africa?

Schools for Africa-kampanjen er Unicefs storstilte dugnad for å innfri afrikanske barns rett til skolegang. Det er mulig å få til varige endringer i de fattigste landsbyene i de aller fattigste landene. Drømmen om utdanning er en realitet for flere og flere barn! Selv om vi har oppnådd mye er det en vei å gå før alle barn får gå på skolen. Hvert tredje barn i det sørlige Afrika går ikke på skolen. En generasjon uten utdanning er en effektiv bremsekloss mot utvikling. Derfor er flere skoler, bedre innhold og mer rettferdig fordeling mellom jenter og gutter helt grunnleggende for Afrikas fremtid.

høstløv

Her kan du lese mer om prosjektet:  
Pengene som samles inn til Schools for Africa, brukes til tjenester til barn, foreldre og lærere på skolenivå. Her er eksempler på hva pengene vi samler inn kan dekke:
          12 kr:  En eske fargestifter
          30 kr:  Arbeidsbok i lesing eller regning for en elev
        183 kr:  Undervisningsmateriell til en elev
        366 kr:  Kurs for en lærer i barnevennlig undervisning
        660 kr:  2 års skolegang for et barn
      1300 kr:  Undervisningsmateriell og lekeutstyr til 30 elever
   24 400 kr:  Møbler og nødvendig utstyr til en barneskole
1 million kr:   Barne- og ungdomsskole for 1500 elever

Takk for alle bidrag!